Gezginci Arıcılıkta dikkat edilmesi gerekenler

Gezginci arıcılık yapabilmek için ilk ve en önemli koşulun gayet mazbut, sarsıntılardan arı telefine meydan verilmeyecek ve mükemmel hava verebilecek tip ve şekildeki fenni kovanlarla çalışmak gerektiğine şüphe yoktur. Gezginci arıcılıkta büyük yarar sağlayabilmek için, yalnız bölgenin her bakımdan verimli olması da yeterli değildir. Arıcının aşağıda sıralanan bazı hususları göz önünde tutması, zamanında ve eksiksiz olarak yapması da gerekir.
Gezginci Arıcılıkta dikkat edilmesi gerekenler

Gezginci Arıcılıkta Dikkat Edilecekler

·         Gezginci arıcılığa başlamadan önce konaklama ile ilgili tüm resmi işlemler yasalara uygun şekilde tamamlanmalıdır.

·          Olası kaza riskine karşı arı kovanları sigorta yaptırılmalıdır.

·          Ayrıca her türlü kaza ve tehlike olasılığına karşı emniyet ve sağlık kurumlarına ait iletişim numaraları yanında bulundurulmalıdır.

·          Gidilecek yerdeki bitki yapısı ve çiçek durumu hakkında yeterli düzeyde doğru bilgi alınmış olmalıdır.

·          Arıcının sosyal gereksinimlerini giderebileceği yerler de konaklamada dikkate alınmalıdır.

·          Her türlü soruna karşı yardımcı olunması amacıyla, üyesi bulunduğu il birliği ile ve gidilecek ilde bulunan Arı  Birliği de iletişim halinde olunmalıdır.

·          Kolonilerin nakli, mutlaka arıların tamamı kovana girdiği zaman, yani gece yapılmalıdır.

·         Taşımada kullanılacak olan araç bir gün önceden muhakkak surette ayarlanmalıdır.

·          Arı naklinden önce gerekli hazırlıklar yapılmalı, çerçeveler sabitlenmeli, gerekirse çakılmalı, kovandan arı çıkabilecek çatlak ve delikler kapatılmalıdır. Kovan üst bezi veya tahtaları kaldırılarak üzerlerine sinek teli çakılmalıdır.

·          Taşıma esnasında mola vermek durumunda kalınırsa araç çalışır vaziyette bırakılmalıdır.

·         Sıcaktan kovanların zarar görme durumu varsa kovanlar yukarıdan su püskürtülerek serinletilmelidir.

·          Arı nakillerinde en önemli husus yeterli havalandırmanın mutlaka sağlanması olduğundan yükleme esnasında kovanlar arasında hava koridorları oluşmasına dikkat edilmelidir.

·          Kovanlardan arı çıkması ve yolculuk esnasında çevreye zarar verebilme olasılığını bertaraf etmek için mümkün olduğu takdirde kovanların tamamını örtecek şekilde, havalandırmayı engellemeyecek ve arıların geçemeyeceği büyüklükte deliklere sahip ağ örtülmelidir.

·          Bölgenin iklim raporları, toprağın yapısı ve gece-gündüz arasındaki ısı farkları öğrenilmelidir. Eğer bölge aşırı rüzgarlı ise arılar rüzgarlı havalarda uçamayacakları için, ne kadar çok çiçek olursa olsun arılar bunlardan yararlanamayacaktır. Yine aynı şekilde geceleri soğuk geçen bölgelerde arıların bal tüketimi de artacaktır. Bu nedenle arılığın seçimini yaparken rüzgar tutmayan, fazla soğuk olmayan, güneş alabilecek yerler tercih edilmelidir.

 

Mustafa KARAHAN

TARIM DANIŞMANI

TLF: 0 546 205 25 53

http://www.rab53.com adresinden 20 Kasım 2018, 08:37 tarihinde yazdırılmıştır.