TYDH 2021 yılı yıllık faaliyet programı
Bölge il birlikleri toplantısına ev sahipliği yaptık.
TYDH 2018-2019 yıllık faaliyet programı
Arı Sağlığı, Bakım ve Besleme Semineri Düzenlendi
Ana Arı Üretim İşletmeleri Hazırlanıyor
Gezginci Arıcılıkta dikkat edilmesi gerekenler

TYDH 2020 yılı yıllık faaliyet programı

Yazdır
Paylaş
2020 yılı tarımsal yayım ve danışmanlık faaliyet programı
TYDH 2020 yılı yıllık faaliyet programı
Tarımsal yayım ve danışmanlık hizmetlerini yürütürken amacımız çiftçinin (arıcının) problemlerini doğru tespit edebilmek  ve bu problemlere yönelik doğru ve uygun çözümleri bularak çiftçiye yardımcı olmaya çalışmak.

SIRA

NO

DÖNEM

 

1-

OCAK

OCAK AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

2-

ŞUBAT

ŞUBAT AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

3-

MART

MART AYINDA YAPILMASI GEEKENLER

4-

NİSAN

NİSAN AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

5-

MAYIS

ANA ARI IZGARASI KULLANIMI

6

HAZİRAN

MAYIS AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

7

TEMMUZ

ARI KOVANI

8

AĞUSTOS

HASTALIK VE PARAZITLERDEN KORUNMA VE MÜCADELE

9-

EYLÜL

AĞUSTOS AYI VE VARROA

10-

EKİM

VARROA KONTROLÜ

11-

KASIM

VARROA KONTROL TESTİ

12-

ARALIK

ORGANİK VARROA MÜCADELESİ

 

 

OCAK AYINDA ARICININ UNUTMAMASI GEREKENLER

 Varroa ile etkili bir mücadele tekniği olan oksalik asit mücadele yöntemi Ocak ayında uygun hava şartları oluştuğunda uygulanabilir. Oksalik asit ile varroa mücadelesi yöntemini uygulayabilmek için uygun hava şartlarının oluşması beklenmelidir. Aksi takdirde arı kolonilerimiz zarar görebilir. Dimyata pirince giderken eldeki bulgurdan olmamak gerekir. Ocak ayında ve soğuk geçen diğer kış aylarında arı kolonilerimizin kış salkımı oluşturduğu unutulmamalıdır. Kovan içerisindeki işçi arılar çerçevelerin arasında kümelenerek kış salkımı oluşturur. İşçi arılar bu kış salkımının en güvenli yeri olan salkımın orta kısmında ana arıyı korumaya alırlar. İşçi arıların kış salkımı oluşturduğu soğuk geçen kış aylarında kış salkımını bozacak uygulama ve hareketlerden kaçınılmalıdır. Arı kolonilerimizin besin yetersizliğinden ölmelerinin önüne geçebilmek için stok kontrolü yapılmalıdır. Stok kontrolü yaparken kış salkımının bozulmamasına dikkat etmeliyiz. Besin yetersizliği olan kolonilere arı sağlığını ve huzurunu bozmayacak şekilde acil müdahale yapılarak gerekli tedbirler alınmalıdır.

ŞUBAT AYINDA ARICININ UNUTMAMASI GEREKENLER

     Hava şartları iyi gittiğinde rüzgarsız güzel bir havada arı kolonisi kovan dışı uçuşu yaparken ilk kontroller yapılmalıdır. Sönen kovanlar var ise ballı çerçeveler alınıp kovan kapatılır. Bu sayede yağmacılığa izin verilmemiş olur. Aç kovanlar var ise, ballı çerçeveler verilir. Ballı çerçeve yok ise ikiye bir oranında yapılmış şurupla besleme yapılır. Varroa ilaçlaması yapılır. İlaçlamalarda tarım bakanlığı tarafından arılar için kullanılmasına izin verilen ruhsatlı ilaçlar kullanılmalıdır. Bu ilaçlar kullanılırken üzerinde yazdığı gibi reçetesine uygun bir şekilde kullanılmalıdır.

MART AYINDA ARICININ UNUTMAMASI GEREKENLER

     Arı kovanları açılmadan önce havanın güneşli, rüzgarsız ve hava sıcaklığının 15 derecelerin üzerinde olduğu saat olarak 12-14 saatleri arasında muayene işleri yapılabilir. Arı yumurta ve yavrularını üşütmemek için kovanlarda fazla oyalanmadan ve fazla açık bırakmadan sert hareketlerden kaçınarak nazik bir şekilde işlemleri yapıp kovanı kapatmalıyız. Arı kolonilerinin işçi arı mevcudu kontrol edilmelidir. İşçi arılar zinde, çevik gözüküyorlarsa sağlıklı olduğuna kanaat getirilebilir. İşçi arılar bitkin, halsiz ve yorgun gözüküyorlar ve çerçeveden düştükten sonra uçmakta zorluk çekiyorlar ise sağlıklı olmadıkları veya açlıktan enerjilerinin tükendiği aklımıza gelmeli ve böyle kolonilere arıcı hemen müdahale etmelidir. Yapılan tüm çalışmalar ve tespitler koloni takip defterine veya kartına not edilmelidir. Kovanda ana arı olup olmadığı kontrol edilmelidir. Ana arıların sağlık durumunu tespit etmek için hareketleri, petek üzerindeki yürüyüşü ve davranışları gözlemlenmelidir. Verimli ve güçlü bir ana arı en az 180 mg ağırlığında olmalıdır. İşçi arılar tarafından iyi bakılan ana arıların dış vücut görünüşü parlak ve tertemizdir. Bu özelliklere baktıktan sonra ana arının yumurtlama performansı gözlemlenmelidir. Yapılan tüm çalışmalar ve tespitler koloni takip defterine veya kartına not edilmelidir. Ana arısı olmayan kovanlar ana arısı olan zayıf kovanlarla birleştirilebilirler. Kovanlarda arıların saramadığı boş çerçeveler çıkarıldıktan sonra yavru ve yumurta için teşvik şuruplaması yapılmalıdır. Elimizde varsa ihtiyacı olan kovanlara ballı çerçeve takviyesi yapılır. İhtiyacı olmayan kovanlara ballı çerçeve verilmemeli arıların saramadığı çerçeveler kovandan alınmalıdır. Tarım bakanlığından arılar için ruhsatlandırılmış ilaçlar reçetesine uygun olarak kullanılarak varroa mücadelesine devam edilmelidir.

 

NİSAN AYINDA ARICININ UNUTMAMASI GEREKENLER

Bu ayda elimizde bulunan geçen yıllardan kalmış kabarmış petekler ve çerçeveye takılmış ham temel petekler çok işimize yarayacaktır. Her mevsimde kovan içindeki çerçeve sayısı her zaman önemlidir. Kovanda arıların saramadığı fazla çerçeve bulunması arıların dağılmasına neden olacaktır. Çerçeve üzerinde arı yoğunluğu olması arılarımızın gelişimine ve sağlıklı kalmasına büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Arılarımıza teşvik beslemesi yapmadan önce çerçeve düzenlemesi yapılmalıdır. Arılarımızın kuluçka sahasını bölmeden işçi arı mevcudu çoğaldıkça tek tek çerçeve ilave edilmelidir. Bu dönemde kek ve şurup ile teşvik beslemesine devam edilmelidir. Ana arının yumurtlama aktivitesini artırmak için teşvik beslemesi yapılmalıdır. Teşvik şurubu bir kısım şeker bir kısım temiz su ölçüsünde yapılmalıdır. Teşvik kekinde temiz hastalıksız polen bulunması yavru beslemeye katkı sağlayacaktır. Ana arı yumurtlama performansı ve görünümü gözle kontrol edilip değerlendirmeye alınmalıdır. Gerekirse ana arı değiştirilmelidir. Yaptığımız tüm işlemler koloni takip kartına veya defterine not edilmelidir. İşçi arı mevcudu, kovan içindeki petekler, besin, hastalık durumu kontrol edilmelidir. Kovan içindeki peteklerden siyahlaşmış, petek gözleri daralmış ve bozulmuş olanlar, küflenmiş olanlar mümkünse hemen mümkün değilse daha sonraki kontrollerde kovandan almak için işlem yapılarak işaretlenmelidir. Bu ayda gelişimini tamamlamış kolonilere ballık katı atılabilir. Fakat kovan içerisinde örtü bezi kullanılarak daraltma yapılmalıdır. Arıların dağılmasına izin verilmeden tek tek çerçeve ilave edilmelidir.

ANA ARI IZGARASI KULLANIMI

      Ana arı ızgarası kuluçkalık ve ballık katında gelişimini tamamlamış 20 çerçeve işçi arıyla dolu olan kolonilere verilmelidir. Ana nektar akımından 20-25 gün önce ana arı ızgarası verilmiş olmalıdır. Koloni ana nektar akımına kadar ana arı ızgarasına alıştırılmalı, stres yapmadan çalışması sağlanmalıdır. Bunun için dikkat edilmesi gereken başka bir hususta ana arı ızgarasının ballık tarafına gelecek üst kısmına 1 cm lik tahta çıta monte edilmelidir. Böylelikle işçi arılar ızgaradan rahat geçiş yapabileceklerdir. Ana arı ızgarası verilirken ballık katında erkek arı, erkek arı yumurtası bırakılmamalıdır. Unutmayalım ki erkek arılar ana arı ızgarasından geçiş yapamazlar. Erkek arıların geçiş yaparak kovan dışına çıkabilmeleri için; ballık katının ön yüzüne delik açılarak plastik erkek arı giriş aparatı monte edilmelidir. Ana arı ızgarası verildikten sonra ballık katına temel petek verilmemelidir. 

MAYIS AYINDA ARICININ UNUTMAMASI GEREKENLER

      Nisan ayında bölme yapılmışsa bu bölmelerin gelişimleri takip edilmelidir. Bölmelere besleme yapılmalıdır. Bölmelerdeki ve diğer kolonilerin yuvaları olan kovanlarda bulunan çerçevelerin sağlıklı ve hijyenik olması son derece önemlidir. Arı kolonisinin kuluçkalığında bulunan çerçevelerin her yıl en az üçte biri yenilenmelidir. Nisan ayı ve mayıs ayında arı kolonilerimize ham petek vererek, doğru beslemeyle ham petek işlemelerini sağlayabiliriz. Bu işlemi yaparken tek tek çerçeve ilave etmeliyiz. İşçi arı nüfusu arttıkça çerçeve ilave etmek faydalı olacaktır. Unutmayalım ki ana arılar sağlıklı ve hijyenik olmayan peteklere çok istekli yumurta atmayacaktır. Buda arı ailesinde stres ve huzursuzluğa sebep olacak dolayısıyla da işçi arıların ömrü kısalacaktır. Arıcı eğer isterse ve yeterli donanıma sahipse mayıs ayında kendi arılığına yetecek kadar ana arı üretebilir. Mayıs ayında ana arı üreteceksek eğer; nisan ayında erkek arı üretimine başlamalıyız. Arılığımızda üstün genetik özellikler gösteren damızlık diyebileceğimiz arı kolonilerimize erkek arı petek gözlü çerçeve vererek yeterli erkek arı mevcudu olan bir arılığa sahip olabiliriz. Bu üreteceğimiz ana arıların verimli olmasına katkı sağlayacaktır. Mayıs ayında beslemeye devam edilebilir. Bu ayda kuluçkalıkta yeterli gelişimi tamamlamış olan kolonilere ballık katı ilave edilebilir. Ana arı ızgarası kullanmak kesinlikle faydalı olacaktır. Doğru bir yöntemle arılarımızı ilimiz için ana nektar akımı olan haziran ayına hazırlamalıyız. Haziran ayında kuluçkalık ve ballık katı tıka basa arı ile dolu olan arı kolonilerimiz ana nektar akımından en üst düzeyde faydalanacaktır.

ARI KOVANI

     Arıların yaşam ortamları bitki örtüsü ve yanında sürekli temiz suya ihtiyaçları vardır. Arının yaşadığı kovanlar arının bütün ömrünü geçirdiği evidir. Arılar evlerinin yer seviyesinden en az 30-40 cm yükseklikte olmasını ister. Arılar nemli ve havasız kovan istemez. Arının evi olan kovanının içerisinde nem olsun istemez, kovan içerisinde temiz havada yaşamak ister. Polen tuzaklı kovanlar kullanarak alttan kovana temiz hava girişi sağlayabiliriz. Nemli ve havasız kovanlarda mantar, virüs ve bakteriyel hastalıklar oluşabilir. Alttan temiz hava girişi olan kovanların üst kapak altı başta olmak üzere yan, ön ve arka duvarlarıda dahil çok sıkı bir izolasyon yapılması arıların sağlıklı kalabilmelerine katkı sağlayacaktır.

HASTALIK VE PARAZİTLERLERDEN KORUNMA VE  MÜCADELE

     Kışlama döneminde koloni kayıplarını azaltmak için; arıcının yapması gereken güçlü koloni oluşumu, sonbahar döneminde arıların besin stoklarının sağlanması, arıların varroa ile diğer patajonlerin etkenleri ve pestisitlere karşı korunması üzerine odaklanması gerekmektedir. Arılar oniki derecenin altında uçuş yapamazlar ve bu sıcaklıktan itibaren kış salkımı oluştururlar. Arılar bal yiyerek kovan içinde gerekli olan ısıyı üretirler ve ısı arttıkça salkımı genişletirler. Kışın herhangi bir sarsıntı ile kış salkımından düşen arılar tekrar salkıma çıkamazlar ve ölürler. Kış salkımının bozulmaması için koloniler kış süresince ve soğuk dönemlerde kesinlikle rahatsız edilmemelidir. Kışın oksalik asit ile varroa mücadelesi yapan arıcılarımız bu hususlara dikkat etmelidir. Arılık bölgenin hakim rüzgarlarını almayacak ve kovanın yerden nem çekmeyecek şekilde sehpa üzerinde, kovanın arka kısmı hafif yukarıya kaldırılarak kovanın ön kısmına doğru hafif eğimli yerleştirilmelidir. Kovanda temiz havanın sağlanması, mümkünse kovanın kış döneminde altının açık (polen tuzaklarının çekilmesi) şekilde bırakılması sağlıklı kışlamanın anahtarlarındandır. Kovanları hava almayacak şekilde sarmak kovanda nem birikmesine neden olacaktır. Kovanda nem ve karbondioksit biriktiğinde koloni ölümleri kaçınılmaz olur. Bu nedenle koloni uygun şekilde havalandırılmalıdır. Ayrıca, kışlama yeri arıların kış salkımını bozmasına neden olabilecek gürültü ve sesten uzak yerler olmalıdır.

AĞUSTOS AYI VE VARROA

     İlimizde bal hasadı genelde ağustos ayında yapılmaktadır. Bal hasadından sonra arı kolonilerimizde varroa sayısı artmaktadır. Son bal hasadından sonra hiç vakit kayıp etmeden varroa kontrolü yapılmalıdır. Varroa için ilaç uygulaması yapılmadan önce muhakkak varroa kontrolü yapılmalıdır. İlaç uygulamasının sonunda da varroa kontrolü yapılarak kullanılan ilacın etkinliği test edilebilir. Son bal hasadı yapıldıktan sonra varroa tedavisi uygulanmalıdır. Varroa büyük oranda koloni kayıplarından sorumlu bir ekoparazittir. Varroa arıların kışlama ile ilişkili oluşan fizyolojik değişikliklerin çoğunluğunun üzerinde negatif etkiye sahiptir. Varroa deforme kanat virüsü,İsrail akut felç virüsü ve akut arı felç virüsleri arılara bulaştırmada en büyük etkenlerden birisidir. Hem arıdaki varroa yükünün fazla olması hemde varroanın arılara transfer ettiği virüs yükünün fazla olması ve bunların yanı sıra kovanların yakınında bulunan tarım arazilerinde uygulanan pestisit ilaçlamaları arıların bağışıklık sistemini baskılar ve büyük koloni kayıplarına sebep olur.

VARROA KONTRÖLÜ

     Bütün yıl boyunca düzenli bir şekilde varroa kontrolü yapılmalıdır. Özellikle ağustos ayı son bal hasadından hemen sonra sonbaharda kuluçka faaliyetinin azaldığı zaman ve ilkbaharda kolonilerin varroa yükü kontrol edilmelidir. Bu mevsimlerde varroa yükünü düzenli kontrol eden arıcılar varroa popülasyonunun en fazla olduğu dönemleri saptama şansına sahip olur. Böylece varroa ile mücadele etmesi gereken dönemi daha net bir şekilde belirleyebilir. Ayrıca arıcı kolonideki varroa yükünü fazla mı az mı olduğunu yorumlayarak kullandıkları varroa ilaçlarının etkili olup olmadığını anlayabilirler.

VARROA KONTROL TESTİ

     Pudra şekeri kullanarak varroa kontrol testi yapılabilir. Açık ve kapalı yavru gözlerinin olduğu kuluçkalı petekten 200 adet arı alınır ve ağzı delikli bir kavanozun içine konulur. Delikli telin üzerinden bir çorba kaşığı pudra şekeri pudra şekeri arıların üzerine dökülür. 2-3 dakika bekledikten sonra tabanı beyaz olan küçük bir leğen şeklindeki kabın içerisine yarıya kadar temiz su doldurulur. Arının olduğu kavanozu pudra şekeri ve varroaların dökülebileceği şekilde suyun üzerine çırpılır. Pudra şekerine bulanmış arılar kovan içine geri verilir. Pudra şekeri suda eriyeceğinden dolayı suyun yüzeyinde yüzen varroaların sayımı yapılır. Varronın kovanda bulunma yüzdesi hesaplanır. Varroa yüzdesi yüzde üçün üzerinde ise varroa yükünün kolonide fazla olduğunun işaretidir.

ORGANİK VARROA MÜCADELESİ

     Oksalik asit bir litre suda çözünmüş 30 gr dihidrat oksalik asitten 3-4 püskürtme yapılarak uygulanabilir. Oksalik asit püskürtme yönteminde dikkat edilmesi gereken solüsyonu bal mumu peteklerine değil arıların üzerine püskürtülmesidir. Arıları içinde çerçeve olmayan bir kap veya kovan içerisine silkeleyip arıların üzerine püskürtme yapılmalıdır. Silkme işlemi yaparken ana arı kontrol edilerek kafes içerisine hapsedilmelidir.  Ergin arıların üzerindeki varroalara direk uygulandığında %95 oranında etkinlik göstermektedir. Son  bal hasadından sonra sprey şeklinde üç kez bir hafta uygulanması yapılabilir. Diğer bir uygulama yöntemi olarak 35 gr dihidrat oksalik asit bir litre su içerisine çözündürülür. Bu çözelti içine 200 gr şeker ilave edilerek çözündürülür. Bu sıvı çözelti damlatma yöntemiyle koloniye uygulanır. Çerçevelerin arasından arıların üzerine gelecek şekilde her çerçeve için 5-6 ml uygulanır. Damlatma yöntemi kuluçka faaliyetini olmadığı, arıların kış salkımında olduğu aylarda, hava sıcaklığının 0 derecenin üzerinde olduğu zamanlarda bir defa uygulanması tavsiye edilir. Oksalik asit uygulaması yaparken eldiven ve solunum maskesi kullanmanız faydalı olacaktır. Oksalik asidi solumayınız ve cildinize temas ettirmeyiniz.

 

 

Galeri
Adınız :
E-Mail Adresiniz :
Yorumunuz :
Güvenlik Kodu :    
   
GÜNÜN DİĞER HABERLERİ
© Copyright Rab53. Bu sitede yayınlanan bilgilerin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İrtibat Telefon : 0 (464) 212 00 17 - Fax : 0 (464) 212 00 15
E-Posta : rab.53@hotmail.com
VipTicaret