İlimizde Gezginci Arıcılık Genelgesi

İlimizde gezginci arıcıların konaklamalardaki keyfi uygulanmaya son verildi. Israrlı taleplerimiz neticesinde gezginci arıcıların konaklamasıyla ilgili valilik genelgesi yayınlandı.01.05.2008
İlimizde Gezginci Arıcılık Genelgesi
 İlimizde gezginci arıcıların konaklamalardaki keyfi uygulanmaya son verildi. Israrlı taleplerimiz neticesinde gezginci arıcıların konaklamasıyla ilgili valilik genelgesi yayınlandı.01.05.2008
 
RİZE VALİLİĞİ
Yazı İşleri Müdürlüğü
SAYI     : B.05.4.VLK.4.53-0-300-010/1947                                                          
KONU   Gezginci Arıcılık
 
TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜNE
Valilik Genelgesi (2008/7)
Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 441 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 4631 Sayılı Hayvan Islah Kanunu, 3285 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlemesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ile "Arıcılık Yönetmeliği'ne dayanılarak. Rize Hinde arıcılığı düzenlenmesi amacıyla tedbirlerin alınması gerekli görülmüştür.
1-  Tarım il ve ilçe müdürlüklerince her yıl nisan ayı sonuna kadar görev bölgeleri ile ilgili konaklama haritası hazırlanacaktır.
2-           Gezginci arıcılar, gelmeden   15 gün önce il ve ilçe tarım müdürlüklerinden izin alacaklardır.
3-           İlimize giriş ve çıkış yapacak arıcılar, arı hastalık ve zararlıları yönünden arılarında bulaşıcı hastalık olmadığına dair geldikleri yerin il ve ilçe müdürlüklerinden veteriner sağlık raporu alacak ve arıcı kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklardır.
4-     Gezginci arıcının konaklayacağı yer gerçek kişiye ait ise şahısla, tüze! kişiye ait ise tüzel kişiyi temsil eden yetkiliyle yapacağı anlaşmayı bir belgeye bağlayacak, bu belgeye istinaden il ve ya ilçe müdürlüklerinden arı konaklama belgesi alacak ve arılarını yerleştirecektir. Konaklamada "Arıcı Kimlik Belgesi" olanlara öncelik tanınacaktır. Yer gösterilmeden ve belgeleri olmadan yerleşen anemin arılan, ikilce tarım müdürlüğünün talebi ile mülki amirlikçe güvenlik güçleri marifetiyle bulunduğu yerden kaldırılacak, bu süreçte meydana gelen zararlardan arıcı sorumlu olacaktır.
5-           Konaklama yerlerinin meskun mahalden ve anayoldan uzaklığına konaklama yerinin bağlı bulunduğu mülki idare amirliği karar verecektir..
6-           Orman sahasında konaklayacak gezginci arıcılar Çevre ve Orman Müdürlüğünden izin alacaktır.
7-           Zirai mücadele yapılacak yerlerde konaklayacak arıcılara mücadele yapan kuruluş veya şahıs tarafından 7 (.yedi) gün Önceden haber verilecektir.
8-           İmkanlar ölçüsünde konaklama yarinin ilaçlanacak bölgeden en az 5-6 kilometre uzak olması sağlanacaktır.
9-           Asayişe ile ilgili olaylarda il ve ilçe tarım müdürlükleri ve köy muhtarları derhal mahallin güvenlik kuvvetlerini haberdar edeceklerdir.
10-     Konaklama yapılacak yerin köy tüzel kişiliğine ait olması durumunda, kovan başına 2008 yılı için. Köy Kanununa göre köy ihtiyar heyeti kararı ile 2.00 (iki) YTL konaklama ücreti alınacaktır ( Bu ücret köy arazisinin aşırı kullanılmasından doğan zararların karşılanmasını amaçlamaktadır. Alınan ücret mülki amir talimat; ile mahalli kamu bankasında köy tüzel kişiliği adına açılacak hesaba yatırılır ve yine mülki amir talimatı ile ancak o köyün mera ıslah çalışmalarında kullanılabilecektir. Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile köy tüzel kişiliğine ait konaklama yerlerinden bunun dışında hiçbir özel, tüzel ya da kamu kuruluşunca ne ad altında olursa olsun ücret alınmayacak, alanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Konaklama ücretinin tamamı yatırılmadan kesinlikle "An Konaklama Belgesi" düzenlenmeyecektir.
      11-      Konaklama izin başvuruları 7 (yedi) iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Belgeleri
      tam olan ve talebi   uygun görülen gezginci arıcılara "Arı Konaklama Belgesi "     
      isimleri   ve kimlik bilgileri tarım müdürlüğünce 3 (üç) gün içerisinde güvenlik güçlerine
      bildirilecektir.
        12-Konaklama yerinde arıcılar kulübeleri ve kovanları üzerine ya da gözle görülebilen herhangi bir yere.ArıKonaklama Belgesinin kopyasını, cep ve ev telefon numarası ile adres bilgilerini asacak, arı kovanları üzerine TR ile başlayan "İşletme Tanımlama Numaralarını" yazacaklardır.
        13-Konaklama yerine yerleşen gezgin arıcılar, bulundukları çevreye zarar vermemek ve asayişi bozmamak için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Tarım müdürlüğü ve ilgili koy muhtarlığı kurallara uymayan gezginci arıcı hakkınca güvenlik güçlerine derhal bilgi verecektir.
       14-İlimizde söz konusu tedbirlere uymayan gezginci arıcılara. 5442 Sayılı II İdaresi Kanunun 66. Maddesi ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunun 32. Maddesi gereğince işlem yapılacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederim.                                            
 
 
Kasım ESEN
        Vali      
DAĞİTİM:
Kay makamlıklara
İl  Tarım Müdür
https://www.rab53.com adresinden 18 Nisan 2024, 04:24 tarihinde yazdırılmıştır.